1 punt Yaku

Kazehai (Winden)

Een Pon van actieve Winden (Wind van de ronde dan wel eigen Wind)

, of

 

Let op: In Riichi voor drie spelers wordt Pei (Noord) als Dora gebruikt. Noord kan nooit een actieve Wind zijn.

 

Sangenpai (Draken)

Een Pon Draken, dicht of open

, of

 

Iipehkoh

Twee identieke Chi. Bijvoorbeeld:

Let op: Deze Yaku verdwijnt als een speler Pon declareert

Let op: Een speler met geen andere Yaku in zijn hand kan Ron gaan zonder Riichi te declareren, als hij tenminste op één steen wacht om deze Yaku te maken, vooropgesteld dat het de enige steen is waarop hij wachtend is.

Let op: Als een speler twee identieke Chi krijgt door Ron te roepen, geldt dit niet als Iipehkoh als zijn hand ook zonder Iipehkou voltooid kan worden.

 

Pinfu

Vier Chi: Pinfu geldt als iemand Ron declareert als hij op twee of meer stenen wacht die een Chi completeren.

 

Als een  ,  of  wordt weggegooid, kan deze speler Ron opeisen.

Let op: het sluitpaar mag niet uit actieve Winden of Draken bestaan

Let op: Deze Yaku verdwijnt als de speler

  • Wachtend is op slechts één steen
  • Wachtend is op een steen van het sluitpaar
  • Uitgaat met Tsumo
  • Pon opeist.

 

Riichi

Een speler die tenpai is met een geheel dicht spel, mag deze Yaku kopen door een counter van 1000 punten in het midden van de tafel te leggen en ‘Riichi!’ te roepen. Een speler mag na Riichi niets meer aan zijn spel veranderen, maar hij mag wel Kan declareren op een getrokken steen, op voorwaarde dat dat niets verandert aan de steen, of stenen, waarop hij wacht. Een speler die tenpai is zonder Yaku moet Riichi kopen om Ron te kunnen declareren.

 

Tanyo

Deze hand bestaat uit uitsluitend stenen 2 tot en met 8, geen 1’en, 9’s, Winden of Draken.

Let op: Als een speler uitgaat door Ron te maken met een steen die hem Tanyo oplevert, dan telt deze Yaku niet als zijn hand ook zonder Tanyo had kunnen uitgaan.

 

Tsumo

De speler gaat uit door de winnende steen van de muur te trekken. Dit spel moet volledig verborgen zijn.

 

1 punt bonus Yaku

Deze Yaku worden pas toegekend nadat de speler uit is gegaan.

 

Chankan

Speler B maakt Ron met een steen waarmee speler B een open Kan maakt. Let op: Als een speler tenpai is voor een Kokushimusou-spel, dan mag hij ook Ron maken op een verborgen kan.

 

Haitei

Een speler voltooit zijn spel met Tsumo of Ron met de laatste steen.

 

Ippatsu

Een speler voltooit zijn hand binnen één beurt nadat hij Riichi heeft gedeclareerd, dat wil zeggen van de eerste afgelegde steen van zijn twee tegenspelers of van de eerste steen die hij zelf trekt.

Deze bonus verdwijnt als iemand Pon of (open of dichte) kan maakt.

 

Rinshyan-kaihou

Een speler maakt kan, en maakt dan Tsumo met de aanvullende steen die hij van de muur trekt. Als hij de kan had gedeclareerd op een steen van een andere speler, moet die speler voor iedereen betalen; deze hand is een soort Chyankan (zie boven).

Of:

Een speler maakt Kan, trekt een steen van de achterzijde van de muur, een andere speler maakt daarmee Ron.

 

 

2 punten Yaku

Chantai

Elke set bevat een 1 of een 9, een Wind of een Draak. Bijvoorbeeld:

Let op: als een speler met deze hand Ron wil claimen, kan dat alleen als er geen kans was op een niet-Chantai-spel.

 

Chiitoitsu

Zeven paren. Let op: je mag niet twee paren van dezelfde stenen hebben.

 

Daburii

Van ‘Dubbele Riichi’ is sprake als een speler Riichi declareert met de eerste steen die hij weglegt, vooropgesteld dat nog niemand Pon of Kan heeft gedeclareerd.

 

Ichitonkan

Deze hand bevat drie opeenvolgde Chi van dezelfde kleur, bijvoorbeeld:

Let op: als de steen waarmee deze Yaku wordt gecompleteerd, geldt deze alleen als er geen andere mogelijkheden waren en de winnende steen niet ook tot een andere set in de hand kan behoren.

 

Sanankoh

Drie verborgen Pon. Er mag een Ankan-set (een verborgen Kan) bij zijn.

Deze Yaku kan niet worden gecompleteerd door Ron te maken. Hoewel de stenen die deze Yaku completeren alle verborgen moeten zijn, mag de vierde set een open Pon zijn. Sanankoh zal in dat geval nog steeds als twee punten tellen.

 

Sankantsu

Drie verborgen en/open open kan. De laatste set mag een Chi zijn.

 

Sanrenkoh

Drie identieke Chi, alle van dezelfde kleur

 

Toitoiho

De speler heeft vier Pon verzameld, maar ze zijn niet alle verborgen; ten minste een van de Pon was geclaimd van een andere speler.

Open: 

 

3 punten Yaku

Honitsu

Deze winnende hand bestaat uit stenen van één kleur (Chi en/of Pon/Kan), met Winden en/of Draken.

 

Junchantai

Elke set bevat een 1 of een 9; geen Winden of Draken (zie Chantai hierboven)

Let op: Ron is alleen toegestaan als de speler op slechts één specifieke steen wachtend was.

 

Iisoosanjyun

De hand bevat drie identieke Chi, bijvoorbeeld

(Een spel met een hoge score, omdat die tevens Sananko bevat, die boven op de Iisoosanjyun wordt geteld)

 

Ryanpehkoh

Twee sets van identieke Chi.

Deze Yaku is ‘dubbele Iipehkoh’.

 

4 punten Yaku

Shosangen

Twee Pon Draken en een sluitpaar Draken

 

5 punten Yaku

Honrohtoitoi

Deze hand bevat uitsluitend Pon van enen, negens, Winden en Draken

 

6 punten Yaku

Chinutsu

Net als hon-itsu bestaat deze hand uit stenen van één kleur, maar het is een zuiver spel, zonder Winden of Draken.

 

Yakuman

Chiho

Een speler maakt Tsumo met de allereerste steen die hij trekt, vooropgesteld dat niemand nog Pon of Kan heeft gemaakt.

Chinrohto

In tegenstelling tot Junchantai bestaat deze hand uitsluitend uit enen en negens (vier Chi en het sluitpaar)

 

Churenpooto

Alle stenen zijn van dezelfde kleur, met drie enen en drie negens. Bovendien moeten alle stenen van die kleur in het spel voorkomen. Bijvoorbeeld:

 

wachtend op de 

 

Daisangen

Drie Pon Draken. De Pon mogen open of dicht zijn.

Let op: als speler A alle series heeft verzameld door Pon te maken, dan moet speler B, die hem de derde Pon heeft gegeven, de hele score betalen. Met andere woorden: als A Tsumo maakt, dan betaalt B alles en C niets. Als A wint met een door C weggelegde steen, dan betaalt C niets; B, die de derde Pon Draken weggaf, moet alles betalen.

 

Daisuushi/Shosuushi

Vier Pon Winden en een ander sluitpaar. Of drie Pon en een sluitpaar Winden en een Pon van andere stenen.

 

Johnho/Renho

Een speler maakt Ron in zijn eerste beurt, voordat Oya een steen van de muur heeft gemaakt of iemand anders Pon of kan heeft gemaakt.

 

Kokushimusou

1 en 9 van elke kleur, een van de vier Winden, een van de drie Draken en een van die stenen om het sluitpaar te vormen. Bijvoorbeeld

Sluitpaar is West, dus de speler wacht uitsluitend op .

 

Paarenchan

De Oya is acht spelen lang ongewijzigd gebleven. In zijn negende beurt heeft Oya geen Yaku nodig om uit te gaan. Hij hoeft alleen maar een geldig spel te maken en krijgt dan een Yakuman, met wat voor stenen dan ook.

 

Ryuisoh

Deze hand bestaat uitsluitend uit groene stenen. Dat zijn

Bijvoorbeeld

 

Suuanko

Vier Pon. Het spel wordt gecompleteerd door Menzen Tsumo te maken.

Bijvoorbeeld

Tsumo met  karakter 9 of  Oost.

 

Suukantso

De hand bevat vier verborgen en/of open kan. Deze hand is geldig zodra de vierde kan is gemaakt, zelfs zonder sluitpaar!

 

Suurenko

Vier opeenvolgende Pon van dezelfde kleur, bijvoorbeeld:

 

Tsuuiisoo

Vier Pon Winden en/of Draken

 

Dubbele Yakuman

Kokushimuso

1 en 9 van elke kleur, een van de vier Winden, een van de drie Draken en een van die stenen om het sluitpaar te vormen.

Let op: Dubbele Yakuman geldt alleen als de speler geen van deze stenen heeft weggegooid en geen Pei als Dora heeft geclaimd.

 

Driedubbele Yakuman

Churenpooto

Allemaal opeenvolgende stenen van dezelfde kleur, 1112345678999. De speler is dan wachtend op een willekeurige steen van dezelfde kleur, bijvoorbeeld:

en elke willekeurige Cirkel-steen.

Let op: om voor driedubbele Yakuman in aanmerking te komen, mag de speler geen enkele van deze stenen hebben weggegooid.

 

Tenhoo

Oya gaat uit zonder een steen te hebben weggegooid. Hij mag Tsumo declareren nadat hij een of meer Dora-stenen in zijn handen terzijde heeft gelegd en vervangende stenen van de muur heeft genomen.