Gecombineerde Wachtende Spelen (A)

Van Gecombineerde Wachtende Spelen is sprake als twee of meer Basis Wachtende Spelen tot één enkel gecombineerd Wachtend Spel worden samengevoegd. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarbij je op drie, vier of zelfs meer stenen wacht. Kijk maar eens naar dit voorbeeld.

Welke stenen zijn nodig om met deze hand uit te gaan?(Klik hier voor het antwoord)

Kijk alleen naar het incomplete gedeelte van deze hand:


Met de      wordt hetMet de      wordt het…en met de      wordt hetJe kunt dit zien als een combinatie van een Open Wachtend Spel op Karakters 3-6:


+


…en van een Open Wachtend Spel op Karakters 6-9:

+


Oftewel: een "Open Wachtend Spel + Open Wachtend Spel = 3-zijdig wachtend spel".

Op een vergelijkbare manier kunnen verschillende wachtende spelen worden gecombineerd. Een vuistregel hierbij is dat dit 't geval is als je veel stenen in dezelfde kleur (= van dezelfde serie) hebt waarvan de getallen dicht bij elkaar liggen.