Overtredingen met Riichi

 

De overtredingen op deze pagina hebben betrekking op Riichi.

1. Buitenspel bij Riichi
Een speler declareert Riichi met het volgende spel:…en hij heeft de volgende stenen weggegooid:
Deze speler staat Buitenspel met Riichi, aangezien hij wacht op een van deze drie stenen:   -- terwijl een van die stenen, Cirkels 9, bij zijn afgelegde stenen ligt.

Je weet nog dat de Buitenspelregel luidt dat een speler niet Ron mag declareren OP WAT VOOR STEEN DAN OOK als WELKE STEEN DAN OOK waarop hij wacht, bij zijn weggelegde stenen ligt. Zelfs als de steen waarop hij wil uitgaan, een heel andere is dan die bij zijn weggelegde stenen ligt. 

De kans is nu groot dat deze wachtende speler een overtreding begaat. Als hij Ron claimt op een steen die een van zijn tegenstanders weggooit, dan is dat een obstructie (Chombo) en moet hij de bijbehorende boete betalen.

Er is echter hoop voor deze speler: hij mag nog uitgaan met Tsumo zonder dat hij een boete hoeft te betalen. Er zijn zelfs spelers die om strategische redenen doelbewust Furiten Riichi declareren.  

Een vergelijkbare situatie ontstaat als een speler Riichi declareert en hij verzuimt om Ron te declareren op een weggelegde steen. Zijn spel is nu Buitenspel Riichi geworden. Dit kan gebeuren nadat iemand Ron of Tsumo laat passeren. Een speler kan er soms voor kiezen dit te doen, bijvoorbeeld als hij absoluut extra Han nodig heeft. Hij kan dan Ron of Tsumo voorbij laten gaan in de hoop dat hij later een betere steen van de Muur zal trekken. (Ron is voor hem onmogelijk geworden.) 

2. Ongeldige Riichi

Als een speler Riichi declareert op de volgende hand:Dan heeft hij een ongeldige Riichi, aangezien het spel geen geldig winnend spel kan worden. Als hij dit moet laten zien aan de andere spelers (bijvoorbeeld, het is remise geworden zodat hij zijn wachtend spel moet laten zien), heeft hij obstructie begaan en moet hij de Chombo-boete betalen.  

De speler is trouwens niet altijd verplicht deze informatie te verschaffen. Indien een andere speler wint voordat het remisie dreigt te worden, dan hoeft hij niet te betalen; hij hoeft dan immers niet eens zijn wachtend spel te laten zien. Hierdoor blijven spelers gevrijwaard van de ongemakkelijke situatie om deze informatie te geven, die hen mogelijk zou kunnen schaden.