Kan Overtredingen

 

Overtredingen die met Kan te maken hebben. In een aantal gevallen mag je geen Kan declareren nadat je Riichi hebt aangekondigd. Net als bij een foutieve Riichi worden deze overtredingen pas zichtbaar als de speler noodgedwongen zijn hand moet laten zien in geval van remise.

1. Kan die het Wachtend Spel verandert

Een speler heeft Riichi aangekondigd met de volgende hand:En later trekt hij de laatste 

Hij mag nu deze laatste steen niet gebruiken om Kan te maken. Als hij dat doet, zal de  namelijk zijn hand veranderen in:waardoor het wachtend spel verandert van  in alleen  .

Het is niet toegestaan door een Kan-declaratie het Wachtende Spel te veranderen.2. Wait die de Formatie van het Wachtend Spel verandert

Een speler heeft Riichi gedeclareerd op de volgende hand:En later trekt hij de laatste 

Hij mag nu deze laatste steen niet gebruiken om Kan te maken. Als hij Kan maakt met de , dan verandert zijn hand in:Weliswaar wacht hij nog op dezelfde stenen na deze Kan:  ,

maar het Wachtend Spel dat mogelijk was vóór de Kan (Wachtend op uitsluitend  om Wachtend op Randsteen te completeren: ) is niet langer mogelijk.

De regel staat niet toe dat een steen wordt gebruikt voor Kan als eerder mogelijke Wachtende Spelen daardoor onmogelijk worden. 3. Kan die de voltooide reeksen verandert

Een speler declareert Riichi met de volgende hand:En later trekt hij de laatste  (of de  , of de )

Hij mag deze steen niet gebruiken voor een Kan. Als hij met de  een Kan maakt, zal zijn hand veranderen in:Het Wachtend Spel blijft zelfs na de Kan hetzelfde (Wachtend op Sluitpaar met de   ). Er waren ook geen veranderingen in de formatie van het Wachtend Spel. 

Echter, voordat de Kan werd gedeclareerd, kon de hand woerden gevormd met verschillende reeksen:Hij kon worden gemeld als 

+ +


OF als

+ +


Als Karakter 1 in een Kan wordt opgenomen, wordt de mogelijkheid er alsnog Chi van te maken teruggedraaid. Van het Wachtend Spel kunnen alleen nog maar 3 Pon worden gemaakt.

De regel verbiedt het declareren van een Kan na een Riichi-declaratie als daardoor mogelijke reeksen onmogelijk worden.4. Kan na het trekken van een niet Kan-steen

Er is Riichi gedeclareerd met de volgende stenen:Dan trekt de speler de  .

Hij mag deze steen niet gebruiken om een Kan  te declareren. Het Wachtend Spel blijft gelijk, er wordt ook nog steeds op dezelfde stenen gewacht om uit te gaan. Maar je mag na Riichi alleen een Kan declareren als je de steen trekt die deze Kan completeert.