Hoofdstuk VII: Overtredingen en Straffen

 Net als bij elk ander spel, kunnen zich bij mahjong onregelmatigheden voordoen die als fouten worden beschouwd en waarvoor straffen bestaan.  

Bij mahjong betaalt de speler een boete in fiches (of punten), die onder de drie andere spelers worden verdeeld. 

Als niet-Oost een fout maakt, moet hij aan Oost een boete van 4.000 punten betalen en 2.000 aan de twee anderen. 

Als Oost een fout maakt, betaalt hij 4.000 punten aan elke speler. Soorten overtredingen

1. Buitenspel

2. Overtreding met Riichi

3. Overtreding met Kan

4. Overige overtredingen en kleine fouten