Einde van het Spel

 

Aan het einde van 8 ronden (dat wil zeggen: als iedereen 2 keer Oost is geweest), tellen de spelers hun fiches en wordt de winnaar bepaald. De speler met de hoogste score is de winnaar, en wordt door de anderen uitbetaald.

30.000 is het criterium op basis waarvan de spelers berekenen of ze hebben gewonnen of verloren.
Spelers met minder dan 30.000 punten hebben een negatieve score; spelers met meer dan 30.000 punten hebben een positieve score.

Berekenen van de einduitslag

1. Vaststellen van de winnaar De spelers tellen hun fiches. De spelers met de meeste fiches wint.

2. Berekenen van vereenvoudigde scores voor de niet-winnende spelers. De spelers met minder dan 30.000 punten ronden naar boven af op 1000 punten. Elke 1.000 punten onder de 30.000 wordt vertaald in -1.

Voorbeeld:
Eindscore = 23.100. Afgerond 24.000.
6.000 onder 30.000 = Eindscore is -6.

Scores boven 30.000 worden naar beneden afgerond op 1000.

Voorbeeld:
Eindscore = 32.600.
Afgerond 32.000.
Eindscore = +2.


3. Berekenen van de vereenvoudigde score voor de winnaar
Bereken de vereenvoudigde score voor de winnaar door de scores van de spelers 2, 3 en 4 op te tellen, en verander het min-teken (-) in een plus (+).


Voorbeeld:
Niet-winnende spelers eindigen met
een vereenvoudigde score van resp.
-17, -11, en +2.
De som hiervan bedraagt -26.
De score van de winnaar is +26.


(In andere woorden: de winnaar krijgt hetzelfde aantal punten als wat de niet-winnaars verliezen).
Ronde van de Westenwind

Als geen enkele speler na 8 ronden een score heeft die uitkomt boven 30.000 kan er geen winnaar worden aangewezen. Dan gaat het spel nog 4 ronden verder. Dat is de Ronde van de Westenwind.

Ronde van de Noordenwind

Je raadt het al: als ook na de Ronde van de Westenwind geen winnaar kan woerden aangewezen, wordt de Ronde van de Noordenwind gespeeld.