Pon

Pon declareren gebeurt op dezelfde wijze als bij gewoon Riichi. 

De speler heeft een Pon Rode Draken gemaakt door Ron te declareren.

Kan

Er zijn drie manieren om Kan te declareren

Verborgen Kan

Als een speler vier dezelfde stenen heeft, kan hij besluiten Kan te declareren. Hij doet dat door twee van die stenen om te draaien, zodat de andere spelers ze kunnen zien. 

De andere spelers zien zijn spel als hierboven getoond.

Als Open Kan wordt gedeclareerd, wordt een nieuwe Mekuri-pai (Dorawijzer) omgedraaid. De speler pakt een vervangende steen van het einde van de dode muur.

Open Kan

Een Open Kan kan geclaimd worden door een afgelegde steen van een andere speler op te eisen als men drie dezelfde stenen in de hand heeft.

Ook kan een reeds geclaimde Pon tot een Kan worden gepromoveerd als men zelf de vierde identieke steen van de Muur trekt. In dit laatste geval bestaat gevaar voor Chankan (Kongroof).  

Na het declareren van een Open Kan draait de speler pas een nieuwe Mekuri-pai nadat hij een vervangende steen van de Muur heeft genomen en steen heeft afgelegd.

Waarschuwing 1: Open hand beperkt de mogelijkheden van een speler

Een speler die zijn hand heeft geopend, kan niet meer uitgaan tenzij hij een Pon Draken of een Pon actieve Winden heeft, of een Yaku van ten minste twee fan.

Waarschuwing 2: Open handen verlagen de score van een winnend spel

Bij het berekenen van de score van een winnend spel, tellen de 1-Yakucombinaties niet meer mee, behalve de Draken en Winden (en de bonus Yaku – zie de scoretabel). Bovendien worden de meeste hogere Yaku-combinaties een fan minder waard: een 3-fan Yaku wordt 2 fan waard, een 2-fan Yaku nog maar één. Maar er zijn enkele belangrijke uitzonderingen op deze regel (zie opmerking 5 hieronder).

 

Kan Tekeningen

Chankan (Kongroof)

Chankan kan op de gebruikelijke manier plaatsvinden. 

Als een speler een verborgen Kan maakt met een 1, 9, Wind of Draak, en een andere speler is tenpai voor Kokushimusou, dan kan hij op die steen Ron declareren en uitgaan.

 

Opmerking 1: Een speler kan ervoor kiezen geen Pon te declareren, bijvoorbeeld omdat hij hoopt zelf de Pon-steen van de Muur te trekken, of hij wil gewoon zijn mogelijkheden zo lang mogelijk verborgen houden.

Opmerking 2: Een speler mag Pon maken als hij eenzelfde steen eerder zelf had weggegooid. Maar hij mag daar geen Ron mee declareren. 

Opmerking 3: Draai geen steen (Mekuri-pai) om als de speler die een open Kan declareert Tsumo maakt met de aanvullende steen die hij van de Muur trekt.

Opmerking 4: Er is een limiet aan het aantal Kan dat een speler kan maken. Als de vierde Kan is gemaakt, wordt het spel beëindigd, zelfs als niemand is uitgegaan. Maar als die vier Kan alle door dezelfde speler zijn gemaakt, dan heeft hij een Yakuman, zelfs als hij geen sluitpaar van twee gelijke stenen heeft.

Opmerking 5: Yaku die hun waarde houden in een open spel:

  • Sananko
  • Sankantsu
  • Daisangen
  • Paarenchan
  • Suukantsu

Opmerking 6: Een Pon Draken of Actieve Winden telt tijdens het spel alleen als een Yaku als die Sakizuke wordt gemaakt. Dat betekent dat het de eerste open Pon of Kan van die speler moet zijn. Ook volgende Pon Draken en Winden tellen dan als Yaku.

Een open Pon Draken of Winden die Atozuke is geclaimd (na een open Pon van andere stenen) telt echter wel als Yaku als een speler uitgaat.