Verdeling van de plaatsen

Iedere speler pakt een Windsteen; Oost mag een plaats kiezen, de andere spelers nemen de plaats in die bij hun Wind hoort.

Muur bij Riichi voor drie spelers

De spelers bouwen allen een muur van 18 stenen breed en 2 stenen hoog. Ze schuiven dan hun muur naar voren zodat die de drie zijden van een vierkant vormen.

Daarna wordt de Oya gekozen. De rol van de Oya (ook wel ‘Vader’, de Oudste Speler, Oost, Baas, Leraar – net wat je leuk vindt) is belangrijk omdat hij altijd het spel start en de eerste is die een nieuwe ronde begint. Maar vooral omdat de Oya altijd een bonus van 50 procent krijgt als hij een spel wint.

Bepalen van de Oya

Als de muren zijn gebouwd gooit de speler die tijdelijk Oost is met de dobbelsteen. Hij telt af, tegen de wijzers van de klok in en beginnend met zichzelf. De speler bij wie hij uitkomt, herhaalt deze procedure. De speler die nu wordt aangewezen, wordt de Oya.

Oya is altijd Oost, de speler rechts van hem is Zuid, de volgende speler is West. 

Als een Ko of Jongere Speler (oftewel een speler die niet Oya is) een spel wint, verschuift de rol van Oya naar rechts. Als er geen winnaar is bij een spel in de Ronde van de Oostenwind, mag de Oya zijn rol als Oudste voortzetten als hij tenpai is oftewel een wachtend spel had, of als niemand tenpai is. 

In de Ronde van de Zuidenwind gaat de rol van Oya alleen over naar de volgende speler als een Ko wint. Als niemand uitgaat, behoudt de Oya zijn rol, zelfs als hij niet tenpai is. Hetzelfde geldt voor een optionele Ronde van de Westenwind. 

Als de rol van Oya verschuift, veranderen de Winden als volgt:

  • Zuid wordt Oost en derhalve Oya
  • West wordt Zuid
  • Oost wordt West

Meestal bestaat een Riichi-spel uit twee ronden: Oost en Zuid. Een ronde van de Westenwind wordt alleen maar gespeeld als iedereen minder dan 51.000 punten aan stokjes heeft. Noord wordt nooit gespeeld: de stenen met de Noordenwind worden gebruikt als bonus (zie Dora).

Net als bij gewoon Riichi krijgt de speler die een Pon Eigen Winden of Winden van de Ronde heeft (beide noemen we dat Actieve Winden) krijgt extra punten een heeft bepaalde privileges. Noordenwinden kunnen worden gebruikt als bonusstenen.