furiten2014

Wordt het succes van ‘Furiten 2013’ herhaald in 2014? Helaas niet. Martin Rep legt uit waarom.

Het was een leuk toernooi, al zeg ik het zelf. Het eerste riichi-toernooi ever in Bussum, georganiseerd door mijn huis-, tuin- en keukenclubje Furiten, trok 48 deelnemers naar het Gooise dorp – onder wie spelers uit Frankrijk, Engeland en Spanje, die na afloop allemaal redelijk tevreden waren.
Toen ik van het bestuur van de Nederlandse Mahjong Bond enkele maanden later de vraag kreeg voorgelegd of ik het Furiten-toernooi opnieuw wilde kandideren voor een MERS-kwalificatie voor het seizoen 2013-’14, vulde ik dan ook meteen ‘ja’ in. Met de opmerking dat ik er misschien wel een tweedaags toernooi van wilde maken.
Maar de nachten daarna kon ik de slaap niet vatten. Een toernooi organiseren is mooi, en hoe meer riichitoernooien hoe beter. Maar je loopt ook een enorm risico. Na een paar doorwaakte nachten stuurde ik het bestuur de volgende mededeling:
Bij nader inzien moet ik terugkomen op mijn toezegging voor het komend jaar een MERS riichitoernooi te organiseren. De reden is dat ik door het organiseren mijzelf de das omdoe voor een mogelijke kwalificatie voor het EK Riichi in 2015. Zie wat er vorig jaar gebeurde: Cor en Ans Hoogland werden gestraft voor het feit dat ze een MERS-toernooi organiseerden. Ze verspeelden daardoor hun kans op kwalificatie aan het WK Riichi.
Alleen als de mahjongbond een systeem opzet zoals bijvoorbeeld in Denemarken geldt, waarbij organisatoren punten krijgen toebedeeld, gebaseerd op hun gemiddelde, ben ik bereid mijn beslissing opnieuw te herzien. Beter wellicht nog is het om voor kwalificatie uit te gaan van de EMA riichi ranking, die niet uitsluitend uitgaat van het kleine aantal riichitoernooien dat in Nederland wordt georganiseerd.
Maar tot nu toe is het: een toernooi organiseren - ik ben toch niet gek?!
Er is lang over gediscussieerd in het bestuur, zo begreep ik van Jan Warbout, in het interim-bestuur belast met het wedstrijdwezen, die mij erover opbelde. Hij probeerde me op diverse wijzen tegemoet te komen – zou iemand de organisatie kunnen overnemen?, vroeg hij onder meer – zonder dat we eruit kwamen.
Duidelijk was dat hij het met me eens was: het is raar als je je mogelijke kwalificatie verspeelt doordat je zelf zo aardig bent een toernooi te organiseren. Duidelijk is ook dat de discussie voortduurt.
Maar in ieder geval weet je nu waarom je komend jaar géén MERS-toernooi hoeft te verwachten in Bussum, de parel van het Gooi.