nkmcr2014 2

Zou een raar gezicht zijn: het Nederlands kampioenschap riichimahjong 2012 wordt gewonnen door Sjef Strik (ik noem maar even mijn favoriete kandidaat). Op de nummers twee en drie eindigen anonieme spelers, de vierde prijs wordt gewonnen door Martin Rep (ik noem nu maar even nog een andere heel goede speler).

Een schrikbeeld? Toch dreigt de kop ‘Anonieme speler wint toernooi’ binnenkort realiteit te worden. Sterker nog, in de uitslag van het Valentijn Toernooi 2011 heeft Mahjong News twee namen gepubliceerd die eigenlijk niet gepubliceerd hadden mogen worden. Als de mahjongkrant voor de rechter gedaagd zou worden, zou het nog een heel moeilijke zaak kunnen worden voor de onafhankelijke pers.

Veertien jaar geleden begon ik in de mahjongkrant Mahjong News met het publiceren van uitslagen. Het kostte soms heel veel moeite die te pakken te krijgen. Vaak was de uitslag van een toernooi niet meteen na afloop beschikbaar. Het verwerken van de cijfertjes kostte veel tijd en er werden geregeld fouten in gemaakt. Veel deelnemers gingen dan ook naar huis voordat de winnaar of de nummer 80 bekend was. Het publiceren van de volledige uitslag voorzag in een grote behoefte.
Er waren ook organisatoren van toernooien die het publiceren een aantasting van de privacy vonden. Met het argument dat je niet aan een officieel mahjongtoernooi moet meedoen als je je naam niet wil bekend maken, slaagde ik er gelukkig altijd in ze toch te pakken te krijgen.
Dankzij die uitslagen kon een ranglijst worden opgemaakt. Toernooien konden met elkaar vergeleken worden. Door de ranglijst nam ook de prikkel toe aan een toernooi deel te nemen. Het was het begin van het georganiseerde mahjong in Nederland en - de Nederlanders organiseerden het eerste OEMC - zelfs van dat in Europa.

Veertien jaar later. ‘Internet en privacy’ is een actueel onderwerp geworden. Aan de ene kant gooien mensen via Facebook hun persoonlijke hebben en houden op het net en twitteren ze probleemloos over hun copuleergedrag. Aan de andere kant is het zaak voorzichtig te zijn met je persoonlijke gegevens, want er liggen boeven op de loer om daar misbruik van te maken.
Het aanmanen tot voorzichtigheid is toe te juichen. Maar is in sommige gevallen misplaatst. Bijvoorbeeld als je aan een officieel mahjongtoernooi deelneemt. Welke privacy kan worden aangetast als je naam in de eindstand staat in MahjongNews of op de site van de mahjongbond, is niet duidelijk. Op grond waarvan twee deelnemers aan het Valentijn Toernooi afgelopen week te kennen gaven dat ze dat niet wilden, al evenmin. Misschien alleen omdat ze als deelnemer aan het toernooi een formulier konden invullen waarop ze dat te kennen konden geven. Let wel: het gaat hier om competitiespelers, van wie aangenomen mag worden dat ze willen dat hun naam zo hoog mogelijk komt te staan op de nationale en internationale ranglijsten. Waarom zou je anders in vredesnaam competitiespeler willen worden?

Toch zou het zo kunnen zijn dat degenen die bezwaar hebben tegen publicatie van hun naam, in hun recht staan. Duidelijk is echter dat hierdoor de nationale en internationale mahjongcompetitie schade zullen ondervinden. De bezwaarde competitiespelers realiseren zich wellicht niet dat de uiterste consequentie van hun keuze is dat hun naam nergens meer vermeld wordt, ook niet in EMA- en andere internationale ranglijsten. Bovendien zullen die lijsten door hun incompleetheid een deel van hun waarde verliezen.

De Nederlandse Mahjong Bond gaat voortaan van deelnemers aan het Nederlands kampioenschap een verklaring vragen dat zij ermee instemmen dat hun naam gepubliceerd zal worden in officiële en onofficiële media. Deze verklaring werd al gevraagd aan deelnemers van het WK vorig jaar.

Een goed idee, maar het lijkt beter een soort soort reglement op te stellen voor alle competitiespelers, waarin zij bij voorbaat akkoord gaan met dergelijke publicaties bij elk toernooi. Anders zou van elke toernooiorganisator zo’n verklaring van alle spelers aan hun toernooi gevraagd moeten worden.