Om het aantal punten te berekenen:

1 tel het aantal Yaku

2 tel er 1 punt bij voor elke Dora

3 tel bij dit totaal 2 punten op

Gebruik daarna de volgende tabel om de uitbetaling vast te stellen. Zoek op welke kolom van toepassing is en bepaal dan welke uitbetalingen gedaan moeten worden

     
 Score  Ron
Betaling aan Ko
Ron
Betaling aan Oya 
 Tsumo
Betaling aan Ko door Ko/Oya te verliezen
Tsumo
Betaling aan Oya
(dee; 50/50 tussen de twee Ko-spelers) 
3  1.000 1.500   300/500 1,000
4  2.000 3.000  500/1.000 2.000 
5 4.000  6.000   1.000/2.000 4.000 
6-7
Mangan
8.000  12.000  2.000/4.000  8/000 
8-9
Haneman 
12.000  18.000  3.000/6.000  12.000 
10-12
Dubbele Mangan 
16.000  24.000  4.000/8.000  16.000 
13-15
Driedubbele Mangan 
24.000  36.000  6.000/12.000  24.000 
Yakuman  32.000  48.000  8.000/16.000  32.000 
Dubbele Yalkuman 64.000  96.000  16.000/32.000  64.000 
Driedubbele Yakuman 96.000  144.000  24.000/48.000  96.000 

Het verrekenen

Spelers kunnen afspreken dat ze geld inzetten. Bijvoorbeeld 50 cent per 1000 punten.

Elke speler begint met 45.000 aan scorestokjes. Maar iedere speler is de tafel 50.000 punten schuldig. Met andere woorden: iedereen moet zijn score met 5000 punten verhogen om gelijk te spelen.

Aan het einde van het spel telt iedereen hoeveel stokjes hij heeft. Wie 50.000 punten heeft, speelt quitte. Wie minder dan 50.000 punten heeft, betaalt het verschil aan de tafel. Wie meer dan 50.000 punten heeft, mag dat extra van de tafel nemen. De beste speler krijgt bovendien een bonus van 5000 punten.

 Speler  Ken  John  Taro
 Totaal punten i bakjes van de spelers 88.000 -15.000 62.000
 Punten minus 50.000 38,000 + (3 x 5.000) bonus voor eerste plaats = 53.000)  -65.000 12.000
 Geld (1.000 punten = 50 ct) €2,65 -€3,25 €0,60

In dit voorbeeld zijn er twee winnaars en een verliezer. Aan het eind van het spel was het bakje van John leeg; hij had alles moeten uitbetalen en daarnaast nog eens 15.000 punten. Hij is de tafel 65.000 punten schuldig: de 45.000 waarmee hij begon, plus de schuld van 5.000 aan de tafel, plus de extra 15.000 punten). Teruggerekend naar geld van 50 cent per 1000 punten heeft hij een schuld van €32,50.

Taro beëindigt het spel met 62.000 punten in zijn bakje, dus hij heeft een surplus van 12.000 punten (62.000-50.000=12.000). Uitgaande van 50 cent per 1000 punten krijgt hij €6,00.

Ken eindigde met 88.000 punten in zijn bakje, dus hij heeft 38.000 punten gewonnen (88.000-50.000=38.000). Omdat hij de winnaar, krijgt hij ook de bonus van 5.000 punten per speler die iedereen de tafel schuldig was. Zijn totaal is dus 53.000 punten (38.000+3x5.000); uitgaande van 50 cent per 1000 punten krijgt hij dus €26,50. 

Let op: de kolommen in de tabel komen steeds uit op 0.

 

Twee winnaars met hetzelfde aantal punten

Als twee winnaar evenveel punten hebben, gaat de bonus voor de overwinnaar naar Oya, als een van de winnaars de laatste Oya was. Als Oya niet bij de winnaars is, dan gaat de bonus naar de speler die rechts van de Oya zit.