Opbouw van een winnend spel

Een winnend spel bestaat uit vier sets en een sluitpaar. Uitzonderingen daarop zijn Kokushimusou, Chi Toitsu en Suukantsu (een spel met vier open en/of dichte Kan; men kan dan meteen na de vierde Kan uitgaan, ook al heeft men geen sluitpaar!). Wie bepaalde combinaties oftewel Yaku heeft, krijgt daardoor het recht om uit te gaan: een winnend spel te declareren. Je kunt ook een Yaku ‘kopen’: zie verderop bij ‘Riichi’.

1. Een hand zonder Yaku

Met deze hand kan een speler uitgaan als hij Bamboe 1 of 4 krijgt. Waarschijnlijk levert dit spel weinig punten op doordat het geen Yaku bevat.

2. Een hand met twee Yaku

Deze speler heeft vier Chi verzameld, wat één Yaku waard is (Pinfu). Bovendien heeft hij alleen eenvoudige stenen in zijn hand en kan hij niet uitgaan met een 1 of een 9, wat ook een Yaku waard is: Tanyo. De kans op winnen is groot, aangezien de speler wachtend is op drie stenen: Bamboe 2, 5 en 8.

Spel 2 is veel beter dan spel 1. De speler heeft meer Yaku, dus meer punten als hij wint, en bovendien een bonus in de vorm van een Rode Vijf.

Uitgaan

Een speler wint een spel (gaat uit) door Ron of Tsumo; gelijk aan klassiek Riichi. 

Van Ron is sprake als iemand uitgaat op een steen die door een ander is weggegooid. Maar ook in de volgende situaties:

  • Een speler legt een Pei opzij als bonussteen, maar een andere speler kan ermee uitgaan, bijvoorbeeld met Kokushimuso
  • Een speler promoveert een open Pon tot een Open Kan, een andere speler kan uitgaan met die steen
  • Een speler die wachtend is op Kokushimuso kan Ron maken als de steen waar hij op wacht, wordt gebruikt voor een dichte Kan van een andere speler (Kongroof oftewel Chyan Kan).